Algemene Voorwaarden

Artikel 1/Akkoordverklaring
Met het volledig invullen en insturen van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met de onderstaande bepalingen en aanwijzingen.

Artikel 2/Lessen en betaling
Het tarief voor de abonnementen is gebaseerd op 45 lesweken per jaar. Er zijn geen lessen tijdens de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie (1 week) en 2 weken van de zomervakantie. Kijk hier voor de actuele data. Ook op officiële feestdagen die buiten de vakantie vallen zijn er geen lessen.

Met een abonnement heb je recht op 45 lessen per jaar (bij een abonnement voor 1 x per week). Je kunt per maand maximaal 6 lessen volgen. Met een abonnement voor onbeperkt lessen volgen zit er geen maximum aan het aantal lessen dat je kunt volgen.  Je kunt op elk gewenst moment instromen en het abonnementsgeld voor die maand wordt dan aangepast.

Betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per maand middels een door cursist af te geven machtiging tot automatische incasso. Bij stornering worden administratiekosten in rekening gebracht (€ 17,50). Bij herhaaldelijke stornering of anderszins niet nakomen van de betalingsverplichting kunnen de administratiekosten worden opgehoogd met een maximum van € 47,50 per factuur of herinnering. 

Het is mogelijk om een vijf- of tienlessenkaart aan te schaffen. Deze kaart is 3, respectievelijk 6 maanden geldig. Deze kaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3/Opzegging en opschorting
Sluit je na het volgen van een proefles een abonnement af, dan geldt je inschrijving voor minimaal drie maanden. Daarna is je abonnement doorlopend, totdat je opzegt.

Indien je voor de 5e van de maand opzegt, zal je abonnement in de aansluitende maand stopgezet worden. Zeg je na de 5e van de maand op dan wordt je abonnement de maand na de daarop volgende volle maand stopgezet (b.v. 7 februari opzegging = 1 april einde abonnement en stop incasso). Opzeggen kan via email en is pas geldig als je een bevestiging hebt ontvangen.

Er vindt, om geen enkele reden, terugbetaling/restitutie plaats indien er geen gebruik wordt gemaakt van de lessen.

Ingeval van ziekte en/of blessure is het mogelijk je abonnement te onderbreken, voor maximaal twee maanden. Deze onderbreking gaat ten vroegste in op de eerste van de maand volgend op de lopende maand.

Artikel 4/ Aan- en afmelding voor lessen en activiteiten
Aan- en afmelding voor de reguliere lessen verloopt via het online reserveringssysteem https://www.momoyoga.nl/aandachtsmederij. Sta je eenmaal ingeschreven voor een les, dan kun je tot 4 uur voor aanvang van de les afmelden. Daarna telt de les mee als een gevolgde les.

Aanmelding voor activiteiten (workshops, cursussen, etc.) verloopt via de agenda op www.aandachtsmederij.nl/specials. Bij annulering met onbepaalde tijd vooraf wordt €10 administratie- en reserveringskosten in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 2 weken van te voren wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 week van te voren ben je het gehele bedrag verschuldigd. Terugbetaling is niet mogelijk, ook niet bij het onderbreken van de activiteiten, ongeacht de reden. Vervanging door iemand anders is eventueel, in overleg, wel mogelijk.

Artikel 5/Deelneming aan lessen op eigen risico
Je volgt de lessen onder eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem dan contact op met je arts over het volgen van yogalessen.

Artikel 6/Schade aan eigendommen
De Aandachtsmederij is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van je spullen.

Artikel 7/Roosterwijzigingen
De Aandachtsmederij behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

Artikel 8/Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en De Aandachtsmederij is overigens het Nederlands recht van toepassing.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogste van het laatste nieuws van de Aandachtsmederij.

Je hebt je succesvol aangemeld!